นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16ตุลาคม2563เพื่อยืนยันว่าเว็บไซต์เจียไต๋ฟาร์มดอทคอม หรือ chiataifarm-uat.devgodigit.net (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) จะเคารพและปกป้องสิทธิของคุณในความเป็นส่วนตัวและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโนบายนี้อย่างจริงจัง โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางการเงินของท่าน โดยจะไม่มีการขาย ให้เช่า หรือให้ที่อยู่อีเมล์ของท่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ กับบุคคลใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านหรือตามที่นโยบายฉบับนี้ได้ระบุไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับ กับ แอปพลิเคชั่นและบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีการเชื่อมต่อซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมโปรดศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวเพิ่มเติมแยกต่างหากนอกจากนั้น เว็บไซต์อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่เว็บไซต์จะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ให้แก่สมาชิกทราบ อันจะถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่บริษัทเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของบริษัททันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้บริษัทและเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นบริษัทจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของบริษัทกับท่านเท่านั้น ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับบริษัท และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวมรวมไว้นั้นจะถูกใช้ดังต่อไปนี้

     – เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
     – เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ท่านต้องการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม
     – เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
     – เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทนอกเหนือจากบนเว็บไซต์ นอกจากนี้บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทเพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของบริษัท ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ เพื่อที่บริษัทจะสามารถ
     – เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากบริษัท และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาบริษัทขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่พนักงานขนส่งสินค้า เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับบริษัทบนเว็บไซต์ของเจียไต๋ฟาร์มแล้ว บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากบริษัทตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงก์ยกเลิกข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวที่บริษัทส่งไปให้ท่าน การชำระเงินค่าสินค้าของท่านจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนของบริษัท บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์จำกัด ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางตัวแทนของบริษัทตามข้อมูลการชำระเงินที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ โดยท่านต้องติดตามกระบวนการชำระเงินและแจ้งบริษัททุกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบของบริษัท แต่ด้วยเหตุผลทางด้านการรักษาข้อมูลที่เข้มงวด บริษัทจึงไม่สามารถเรียกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านขึ้นมาเองได้โดยตรง อย่างไรก็ตามท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เพียงเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง ท่านจะสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการแล้วได้ทั้งหมด ทั้งที่ อยู่ในระหว่างการจัดการตามคำสั่งซื้อและที่กำลังรอการจัดส่ง ท่านสามารถจัดการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดส่ง และการรับจดหมายข่าวสารได้ด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใด ๆ ได้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัท

อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์เจียไต๋ฟาร์ม ดอทคอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากเครือบริษัทของบริษัทและบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านชำระเงินจากเจียไต๋ฟาร์มให้ท่าน อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่บริษัทอาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านโดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมายให้บริษัทมีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลของผู้ซื้อได้รับการปกป้องสูงสุด

ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

     – หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
     – ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
     – เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
     – หน้าเว็บในเจียไต๋ฟาร์ม ดอทคอม หรือ chiataifarm-uat.devgodigit.net ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
     – ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของบริษัทข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ด้วย

สิทธิต่างๆ ที่อาจร้องขอกับทางบริษัท

สิทธิต่าง ๆ ตามหลักนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียน ท่านสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้โดยยื่นคำร้องหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางเบอร์โทร
[089-139-3170] หรือ ทางอีเมล [chiataifarm@chiataigroup.com] ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและไม่ดำเนินการตามคำร้องหรือความประสงค์ข้างต้นของท่านในบางกรณี หากเป็นกรณีที่มีกฎหมายให้บริษัทมีอำนาจกระทำการดังกล่าวนั้นได้โดยชอบ ทั้งนี้หากท่านขอเพิกถอนความยินยอม บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าอาจมีผลต่อการเข้าถึงการทำงานหรือบริการบางส่วนหรือหลายส่วนของบริษัทได้อย่างจำกัด

การติดต่อ

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าบริษัทไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ต้องการติชม หรือร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่านตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้าติดต่อเรา

แบบฟอร์มการติดต่อ สาขาสุขุมวิท 60